Login | Register

Advanced Search

Dịch vụ thuê viết luận văn khái niệm và vị trí logistics đầu vào

Trong đoạn viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ đề cập với bạn mẫu luận án quản trị logistic. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có lúc rảnh để làm, hãy tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn của Tri Thức Cộng Đồng.

Có nhiều khái niệm khác nhau về logistics với các cách nhìn nhận khác nhau. Khái niệm sử dụng phổ biến nhất là của Hội đồng quản lý Logistics của Hoa Kỳ. Theo đó “Logistics là quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình lưu chuyển, dự trữ hàng hoá, dịch vụ và những thông tin liên quan từ điểm xuất phát đầu tiên đến nơi tiêu thụ cuối cùng sao cho hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của khách hàng”

Tham khảo thêm >>> Mẫu viết lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu của bài luận văn Sư Phạm

Mô hình cho thấy logistics đầu vào bao gồm toàn bộ quá trình dịch chuyển vật tư, nguyên vật liệu và các bộ phận linh kiện sản phẩm từ các nhà cung cấp khác nhau và qua nhiều công đoạn khác nhau đến với khâu sản xuất tại doanh nghiệp. Có thể hiểu, Logistics đầu vào là một phần của hệ thống logistics tại các doanh nghiệp và là toàn bộ các hoạt động hỗ trợ dòng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đầu vào từ nguồn cung cấp trực tiếp cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải kiểm soát dòng dịch chuyển này, không chỉ đảm bảo cung cấp đầy đủ các yếu tố đầu vào hữu hình cho quá trình sản xuất, kinh doanh được tiến hành đúng mục tiêu, mà còn phải đảm bảo sử dụng nguồn lực tài chính ít nhất và chi phí bỏ ra thấp nhất. Đối với doanh nghiệp sản xuất, logistics có một vai trò hết sức quan trọng là công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC-Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Là một phần của hệ thống logistics tại doanh nghiệp sản xuất, logistics đầu vào có vai trò sau:

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn của Tri Thức Cộng Đồng nhé.

- Logistics đầu vào góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi phí kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Logistics đầu vào góp phần tối ưu hóa dòng nguyên vật liệu tại doanh nghiệp sản xuất nhờ vào việc phân bổ mạng lưới kho bãi và các điều kiện phù hợp để vận chuyển nguyên vật liệu. Mặt khác, các mô hình quản lý và phương án tối ưu trong dự trữ, vận chuyển, mua hàng,…cùng hệ thống thông tin hiện đại sẽ tạo điều kiện cung cấp nguyên liệu nhanh với chi phí thấp, cho các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các hoạt động logistics đầu vào của mình.

- Logistics đầu vào hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định chính xác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là một nguồn lợi tiềm năng cho doanh nghiệp. Hoạt động logistics đầu vào tốt sẽ tạo ra rất nhiều lợi thế cho doanh nghiệp và thúc đẩy hiệu quả sản xuất một cách rõ rệt. Trong doanh nghiệp sản xuất, mọi nguồn lực đều tập trung để hỗ trợ và thúc đẩy cho bộ phận sản xuất vì vậy việc cung cấp nguyên vật liệu đầu vào là rất quan trọng. Logistics đầu vào tốt sẽ đảm bảo được hiệu quả sản xuất là cao nhất, tối ưu hóa được chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho bãi, chi phí thu mua và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm đồ án thuê tphcm của Tri Thức Cộng Đồng. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Tri Thức Cộng Đồng chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.


Disclaimer

This page contains user generated content and does not necessarily reflect the opinions of this website. For more information please refer to our Terms and Conditions. If you would like to report the content of this page as objectionable, please contact us.